mainplus efficienter en effectiever onderhoud

Efficiënter en effectiever onderhoud

Snel en klantvriendelijk het reparatieverzoek van de huurder oplossen, dat is de sleutel om én kosten te besparen én de klanttevredenheid te verhogen. Met een doordachte structuur voor de intake van een reparatieverzoek wordt eenduidig vastgesteld wat de locatie, het element en het defect is. En kan dus direct bepaald worden welke vakman ingepland dient te worden en welke materialen er eventueel benodigd zijn. Met reparaties die in één bezoek worden verholpen is de vastgoedeigenaar verzekerd van minimaal 20% lagere kosten en een efficiënter proces.

mainplus huurderstevredenheid staat voorop

Huurderstevredenheid staat voorop

Bij vastgoedeigenaren draait het niet om woningen maar om huurders. De huurder kan 24x7 een reparatieverzoek melden via de website of telefoon, waarbij direct een bezoek van een vakman wordt ingepland. Een bevestiging en reminder per sms of e-mail houdt de huurder op de hoogte van wanneer hij/zijn wordt geholpen. Een klanttevredenheidsonderzoek na elk reparatieverzoek geeft actueel inzicht in de ervaring van de huurder. Met een gegarandeerde huurderstevredenheid van minimaal 8.5 als gevolg.

mainplus efficienter administratief proces

Efficiënter administratief proces

Met een vaste prijs per woning per jaar voor reparatie- c.q. mutatieonderhoud weet een vastgoedeigenaar zich verzekerd van realisatie = begroting. Door het reduceren van de facturenstroom met meer dan 98% en het terugbrengen van het aantal controle-momenten wordt het administratieve proces afgeslankt met kostenbesparing en grip op het proces als gevolg.

mainplus onderhoudsketen ondersteunend ict platform

Onderhoudsketen-ondersteunend ICT-platform

De huurder, de opzichter, de interne én externe vaklieden, de financiële administratie en het management worden allen integraal ondersteund door het MainFlow-platform, wat volledig compliant is met nationaal erkende standaarden als VERA en S@les in de Bouw. Cartotheekgegevens, storingsmeldingen, ingeplande afspraken, materiaalverbruik, urenregistratie en rapportages zijn over de hele keten realtime beschikbaar. Het eenmalig vastleggen van gegevens in het systeem en deze overal waar benodigd beschikbaar hebben zorgt voor optimale samenwerking en communicatie tussen de huurder, de afdeling wonen, de afdeling onderhoud en eventuele externe onderhoudspartners. Een woningcorporatie of andere vastgoedeigenaar kan gewoon blijven werken met zijn eigen ERP-systeem; het integreren van MainFlow met de ERP-omgeving van de vastgoedeigenaar is de standaard die MainPlus realiseert. Geen ‘eilandjes’ maar de gehele onderhoudsketen is waar MainPlus zich op richt.

mainplus kwaliteit in de uitvoering

Kwaliteit in de uitvoering

Het ‘in één keer goed’ verhelpen van een storing of repareren van een defect is het uitgangspunt. Een goede intake is daarvoor de basis. Aan de hand van een beslisboom kan de aard van een reparatieverzoek veelal nauwkeurig vastgesteld worden. In sommige gevallen is wellicht een nadere inspectie benodigd. De opzichter speelt daarbij een belangrijke rol. Ook bij een controle achteraf van uitgevoerde werkzaamheden door interne of externe vaklieden borgt de opzichter de kwaliteit van het uitgevoerde werk.

mainplus resultaatgedreven in plaats van omzetgedreven

Resultaatgedreven in plaats van omzetgedreven

Alle vastgoedeigenaren besteden in ieder geval een deel van het reparatie- en mutatieonderhoud uit aan externe onderhoudspartijen. Het is zaak om soms tegengestelde belangen – aannemers en onderhoudsbedrijven zijn veelal omzetgedreven, terwijl corporaties zo goed mogelijk onderhoud tegen zo min mogelijk kosten willen – in de keten weg te nemen en beiden integraal te laten samen werken.

mainplus vastgoedeigenaar is in control

Vastgoedeigenaar is ‘in control’

Vastgoedeigenaren dienen grip te hebben op hun processen, en dat geldt niet in het minst voor processen die deels buiten hun eigen bedrijfsvoering om gaan. Helder inzicht in kosten, kwaliteit van bezit en huurderstevredenheid (KWH-normering) in de vorm van duidelijke KPI’s geeft woningcorporaties de mogelijkheid om te sturen op geformuleerde bedrijfsdoelstellingen.

mainplus directe input voor vastgoedsturing

Directe input voor vastgoedsturing

Analyse van reparatiemeldingen en terugkoppeling van de vaklieden biedt zeer waardevolle informatie voor vastgoedsturing. Wanneer bij een complex bijvoorbeeld ineens veel hetzelfde type storingen worden gemeld zou dat reden kunnen zijn om daar met planmatig onderhoud rekening mee te houden.